Mať pôdu a schopnosti dopestovať si vlastné potraviny je podobné ako vlastniť banku.

Dúha

Našim cieľom je potravinová sebestačnosť.

učíme sa

Chceli by sme vytvoriť fungujúcu a trvalo udržateľnú komunitu.

Morena 2016

Ide to veľmi pomaly, ale dúfame že o to kvalitnejší bude výsledok.

Príjazd do Šťastnej

facebook: ekoosada šťastná